IX VISEGRAD MARATON

Podolinec-Rytro niedziela 22 czerwca 2014 09:00 Maraton
IX VISEGRAD MARATON

Nikt nie obiecuje, że będzie lekko, ale to jedna z tych klimatycznych imprez, w której przynajmniej raz trzeba wystartować!

Z roku na rok w szaleńczym tempie przybywa imprez biegowych w tym również tych w ramach których odbywają się biegi na królewskim dystansie 42km i 195m. Coraz więcej osób zaczyna także próbować sił na tym dystansie, co tylko może cieszyć. Są imprezy, które przez lata rozrosły się pod względem frekwencji i dzięki temu sprawiają, że Polska staje się kierunkiem wojaży turystyczno-biegowych mieszkańców całej Europy, ale są też takie imprezy, których liczba uczestników od lat utrzymuje się na stałym poziomie. Taką imprezą biegową jest Maraton Wyszechradzki, który w tym roku odbędzie się 22 czerwca.

REGULAMIN

IX VISEGRAD MARATON

ORGANIZATOR :

Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenia Visegrad Maraton Rytro

WSPÓŁORGANIAZATORZY :

Gmina Rytro , Miasto Podolinec , Stowarzyszenia Pereł Beskidu Sądeckiego

PARTNERZY:

Uczniowski Klub Sportowy Ryter Rytro , Bieżecki Klub Stara Lubovna , Hotel Perła Południa, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa , Ochotnicze Straże Pożarne

PATRONAT MEDIALNY:

TV Beskid, RDN Małopolska, Dobry Tygodnik Sądecki, Maratony Polskie, NS Runners

TERMIN I MIEJSCE :

  1. Bieg rozegrany zostanie dnia 22 czerwca 2014 roku . Trasa została wytyczona między miejscowościami Podolinec (Słowacja) i Rytro (Polska) z przekroczeniem granicy w Mniszku nad Popradem

  1. Start honorowy : Rynek w Podolincu – godz. 8:30

Start ostry: godz. 9:00

  1. Przebieg trasy : Podolinec, Niżne Rużbachy, Hniezdne, Stara Lubovna, Przełęcz Vabec, Kremna , Hraniczne , Mniszek nad Popradem Piwniczna Zdrój , Młodów , Rytro.

  1. Długość trasy 42,195 km atest PZLA. Trasa będzie oznakowana co 1km

  2. Nawierzchnia : asfalt

  3. Profil trasy : start na wys. 540m n.p.m meta na wys. 420m n.p.m.

najwyższy punkt 734m n.p.m.,

UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA , OPŁATY STARTOWE, BIURO ZAWODÓW

W maratonie ,prawo startu mają osoby ,które do dn.21.czewca 2014roku ukończą 18lat.

Za zgłoszenie uważa się dostarczenie na adres organizatora Stwarzywszenie Visegrad Marato Rytro 33-343 Rytro 265 pocztą lub drogą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszenia oraz wpłacenia na konto organizatora opłaty startowej.

Termin zgłoszeń i opłat internetowych do 18 czerwca 2014 r.
Opłata startowa : do 31 marca 2014r. -60 zł lub 15 Euro

od 1 kwietnia do 31 maja 2014 r.- 80 zł lub 20 Euro
od 1 czerwca do 18 czerwca 2014 r. - 100 zł lub 25 Euro

po 18 czerwca 2014r. -(w biurze zawodów)-120zł lub 30 Euro

adres: Stowarzyszenie Visegrad Maraton Rytro

Rytro 265, 33-343 Rytro

tytuł przelewu : opłata startowa 9 VM imie i nazwisko

Konto bankowe Raiffeisen Polbank opłaty w PLN : 90 1750 0012 0000 0000 2257 2032

opłaty w euro: kod SWIFT : RCBWPLPW nr konta : PL 65 1750 0012 0000 0000 2257 2288

Wszyscy zawodnicy startujący w maratonie muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów Hotel Perła Południa w Rytrze

w dniu 20.06.2014r( piątek) w godz.16:00 – 21:00

w dniu 21.06.2014r.(sobota) w godz. 9:00 – 21:00

UWAGA !22.06.2014r.(niedziela) w dniu zawodów nie będą możliwe zapisy i weryfikacja.

Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód tożsamośći , osoby weryfikujące inną osobę muszą posiadać upoważnienie od weryfikowanego zawodnika.

Numery startowe na liście startowej będą przydzielane tylko zawodnikom, którzy zgłosili się i opłata startowa została zaksięgowana na koncie organizatora

Po weryfikacji zawodnicy otrzymują :

* numer startowy i agrafki;
* worek na odzież do przechowalni;
* koszulkę VISEGRAD MARATON
* materiały dotyczące VISEGRAD MARATON
* bon na pasta party i posiłek po biegu

Uczestników maratonu obowiązują przepisy IAAF i PZLA , oraz niniejszy regulamin.
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, podpisując oświadczenie o zdolności do udziału w maratonie.
Zgłoszenie do biegu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby maratonu.


Biuro Stowarzyszenia Visegrad Maraton Rytro 33-343 Rytro 265

Jan Tomasiak 509469948 , Jacek Poręba 660267552 ,Robert Tomasiak 698663257
e-mail:

Biuro Zawodów: Hotel Perła Południa w Rytrze

20 czerwca (piątek)- 16:00-21:00

21czerwca (sobota) - 9:00-21:00

22 czerwca (niedziela)- BIURO NIECZYNNE

NIE BĘDZIE BIURA ZAWODÓW W VYSNYCH RUŻBACHACH !

ULGI :

  1. zwolnieni z opłaty startowej są członkowie Stowarzyszenia Visegrad Maraton Rytro, którzy mają uregulowane składki członkowskie

  2. z opłaty startowej zwolnione są osoby które ukończyły 65 lat w dniu zgłoszenia

  3. osoby które ukończyły wszystkie edycje Visegrad Maraton – 50% zniżki w każdym terminie

DEPOZYTY, PUNKTY ODŻYWIANIA, PUNKTY KONTROLNE, LIMIT CZASU :

1. Depozyty będą odbierane w miejscu startu honorowego ( Podolinec )

2 Punkty odżywiania będą na –5- 10- 15,-20- 25- 30- 35- 40 kilometrze
stoły na punkach ustawione będą co 10 m:

pierwszy – napój izotoniczny
drugi – woda
trzeci– banany od 15 kilometra


2. Punkty odświeżania będą na 7,5-12,5-17,5-22,5-27,5-32,5-37,5 kilometrze
stoły na punktach ustawione będą co 10m:
pierwszy-woda
drugi – miski z wodą

3. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne spisujące numery startowe zawodników

4. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący: 6 godzin oraz 3 godziny na półmetku

5. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godzinny 15:00 zobowiązani są do przerwania biegu i dojechania do mety busem z napisem koniec maratonu.

6. NIE BĘDZIE STANOWISK Z ODŻYWKAMI WŁASNYMI

ŻYWIENIE, TRANSPORT ,NOCLEGI

ŻYWIENIE
1. W dniu 21.06.2014 r. w godzinach od 18:00 do 20:00 odbędzie się Pasta Party .

Wydawanie posiłków odbywać się będzie po okazaniu bonu. Bony wydawane będą wraz z numerami startowymi.
2. Po ukończeniu biegu zawodnicy otrzymają napoje oraz posiłek.

NOCLEGI

ORGANIZATOR NIE POŚREDNICZY W ZAŁATWIANIU NOCLEGÓW
linki do noclegów w Rytrze

-Perła Południa :http://www.perlapoludnia.pl/

-Jantar :http://www.gosciniecryterski.pl/

- DW Relax : http://dwrelaks.pl/

-Pawlik Marcin : http://www.pawlik.beskidy24.net/oferta.html

-Zajazd Pod Roztoką w Rytrze

-Hotel Janina : http://www.hotel-janina.ists.pl/index.php?p=kat&id=87

-Sport Szok : http://sportszok.pl/main/aktualnosci_start.php

-Lawenda : http://willalawenda.pl/

Istnieje możliwość darmowych noclegów w pomieszczeniach szkoły w Rytrze z własnym śpiworem i materacem. Proszę o indywidualny kontakt e-mailowy wszystkich zainteresowanych darmowym noclegiem

TRANSPORT

ZMIANA ORGANIZACJI TRANSPORTU NA MIEJSCE STARTU !!!
Organizator zapewnia transport zawodników w dniu zawodów (22.06.2014)

z Rytra (Hotel Perła Południa) na miejsce startu w Podolincu
Organizator w dniu 22.06.2014r. zapewnia transport dla zawodników wracających do miejscowości Vyżne Rużbachy i Podolinec

Szczegółowe godziny wyjazdów podane będą w Biurze Zawodów

KLASYFIKACJE
1. Generalna kobiet i mężczyzn
2.Wiekowa kobiet i mężczyzn : K20 ,M20
18-29 lat; K30 ,M30 30 - 39 lat;

K40,M40 40 – 49 lat ;K50,M50 50- 59 lat,;K60,M60 60 -69 lat,K70,M70 70 i więcej lat.

NAGRODY
1. Każdy z zawodników, który ukończy bieg w limicie czasu wynoszącym 6 godzin otrzyma na mecie pamiątkowy medal VISEGRAD MARATON.

2. Zwycięzcy w klasyfikacji

generalnej mężczyzn miejsca I – VI nagrody pieniężne
generalnej kobiet miejsca I – VI nagrody pieniężne
Wysokość nagród określa odrębny regulamin

3. Zwycięzcy w kategoriach wiekowych
mężczyzn miejsca I – III nagrody pieniężne lub rzeczowe
kobiet miejsca I – III nagrody pieniężne lub rzeczowe

4. Wśród uczestników maratonu zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe.

UWAGA ! NAGRODY Z KATEGORII OPEN NIE DUBLUJĄ SIĘ Z NAGRODAMI W KATEGORIACH WIEKOWYCH

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie maratonu. Wszyscy uczestnicy maratonu mogą skorzystać z masaży wykonywanych przez specjalistów.
2. Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie sportowe
3. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na piersiach. Pod karą dyskwalifikacji nie dopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub w całości).
4. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

Komitet Organizacyjny

IX Visegrad Maraton

Zarząd Visegrad Maraton Rytro

Miejsce startu

do góry