Ekstremalny Rajd na Orientację HARPAGAN-50

Sierakowice piątek 16 października 2015 21:00 100km, 50km, 25km
Ekstremalny Rajd na Orientację HARPAGAN-50

"Tyle wiemy o sobie na ile nas sprawdzono" – to motto, które przyświeca każdej edycji HARPAGANA – Ekstremalnego Rajdu na Orientację łączącego w jednym miejscu i czasie elementy turystyki pieszej, rowerowej, w przeszłości także kajakowej i konnej.

Cel

Generalnym celem Rajdu jest pokonanie przez uczestnika jednej z 8-miu tras:

200 km rowerem, w czasie nie dłuższym niż 12 godzin na trasie TR200,
100 km rowerem, w czasie nie dłuższym niż 9 godzin na trasie TR100,
50 km rowerem, w czasie nie dłuższym niż 6 godzin na trasie TR100,
100 km pieszo, w czasie nie dłuższym niż 24 godziny na trasie TP100,
50 km pieszo, w czasie nie dłuższym niż 12 godzin na trasie TP50,
25 km pieszo, w czasie nie dłuższym niż 8 godzin na trasie TP50,
10 km pieszo, w czasie nie dłuższym niż 5 godzin na trasie TP50,
50 km pieszo i 100 km rowerem, w czasie nie dłuższym niż 18 godzin na trasie mieszanej TM150.

Uczestnicy, którzy ukończą jedną z tras TP100, TR200 lub TM150 zdobywając wszystkie punkty w regulaminowym czasie otrzymują Certyfikat HARPAGANA.

Opis

HARPAGAN jest rajdem na orientację. Oznacza to, że każdy startujący dostaje mapę z zaznaczonymi na niej punktami kontrolnymi. HARPAGAN nie jest imprezą wyłącznie wytrzymałościową przebiegającą po trasie wyznaczonej tasiemkami, tu drogę pomiędzy poszczególnymi punktami kontrolnymi każdy ustala sobie sam. Biegnie ona pięknymi, dzikimi zakątkami, z dala od ruchliwych szos czy zatłoczonych miast. Zadaniem uczestnika jest odnaleźć w regulaminowym czasie punkty kontrolne zlokalizowane w terenie, na których znajduje się obsługa rajdu (wolontariusze Klubu oraz obsługa medyczna). Z trasy można zejść praktycznie w dowolnym momencie i miejscu. Jest to jednak równoznaczne z wycofaniem się z Rajdu. Jak zatem widać chęć uczestnictwa w HARPAGANIE nie oznacza konieczności przebycia całej trasy.

Najważniejsza jest chęć pokonania własnych słabości i sprawdzenie granicy swojej wytrzymałości. Na HARPAGANIE nie ma przegranych. Liczy się satysfakcja z pokonanego odcinka i zapał do poprawienia swojego wyniku w kolejnej edycji. Zwycięzcami imprezy są wszyscy, którzy odważyli się wystartować i nie jest istotne jaki dystans pokonali.

Najbliższy rajd ERnO HARPAGAN-50 odbędzie się w dniach 16-18 października 2015.

Zapraszamy!

Więcej informacji na: www.harpagan.pl/rajd/

REGULAMIN

EKSTREMALNEGO RAJDU NA ORIENTACJĘ

HARPAGAN-50

Województwo Pomorskie, 16-18 października 2015
(aktualność 16.07.2015)

1.  CELE RAJDU:

 • sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej,
 • wyłonienie osób godnych miana HARPAGANA w marszu i rowerowej jeździe na orientację,
 • popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy niekonwencjonalnego wypoczynku,
 • upowszechnienie tężyzny fizycznej, turystyki oraz obronności kraju,
 • wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację,
 • praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,
 • ukazanie uczestnikom piękna Ziemi Pomorskiej.

2.  NAZWA RAJDU

Ekstremalny Rajd na Orientację HARPAGAN-50

3.  TERMIN I MIEJSCE

Rajd odbędzie się w dniach 16-19 października 2015 roku  w Województwie Pomorskim.

4.  ORGANIZATOR

Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN z siedzibą w Gdańsku, ul. Ogarna 72, 80-826 Gdańsk, tel. +48-606-210-024;

5.  ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY

Rajd organizowany jest przez grono klubowiczek, klubowiczów i sympatyków Pomorskiego Klubu Orientacji HARPAGAN.Komitet Organizacyjny Rajdu:

 • Kierownik Rajdu: Karol Kalsztein, 
 • Sędzia Główny: Julita Linowska, 
 • Biuro Rajdu: Karina Kurek, 
 • Punkt Informacyjny: Dominika Bąkowska, 
 • Rzecznik Prasowy: Maciej Hewelt, 
 • Marketing: 
 • Wolontariat: Karolina Drobotowicz, 
 • Administrator strony www: 

6.  BAZA RAJDU

Baza Rajdu ERnO HARPAGAN-50 znajduje się w Sierakowicach, w Szkole Podstawowej przy ul. Kubusia Puchatka 7.

7.  UCZESTNICTWO

Prawo uczestnictwa w Rajdzie mają osoby:

 • Które ukończyły 18 lat.
 • Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć tylko pod opieką osób pełnoletnich oraz za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego.
 • Formularz Pozwolenia na uczestnictwo osoby niepełnoletniej można pobrać ze strony Rajdu z działu Osoba niepełnoletnia
 • Jeden opiekun może opiekować się maksymalnie 10 osobami niepełnoletnimi.
 • Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego). Dopuszcza się do uczestnictwa w Rajdzie wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w Rajdzie. Ten fakt uczestnik potwierdzi własnoręcznym podpisem na formularzu przygotowanym przez Organizatora.
 • W przypadku osób niepełnoletnich potwierdzenie dobrego stanu zdrowia, braku przeciwwskazań medycznych oraz wyrażenie zgody na udział w Rajdzie potwierdza na formularzu Pozwolenia na uczestnictwo osoby niepełnoletniej własnoręcznym podpisem rodzic lub opiekun prawny nieletniego uczestnika oraz osoba, której opiekunowie prawni powierzyli opiekę nad nieletnim w czasie trwania Rajdu.

8.  TRASY RAJDOWE

 • TRASA PIESZA 10 km (TP10) HARPUŚ: 10 km w 5 godzin, charakterystyka trasy: 1 pętla 10 km, kolejność potwierdzania PK obowiązkowa.
 • TRASA PIESZA 25 km (TP25): 25 km w 8 godzin, charakterystyka trasy: 1 pętla 25 km, kolejność potwierdzania PK obowiązkowa.
 • TRASA PIESZA 50 km (TP50): 50 km w 12 godzin, charakterystyka trasy: 1 pętla 50 km, kolejność potwierdzania PK obowiązkowa.
 • TRASA PIESZA 100 km (TP100): 100 km w 24 godziny, charakterystyka trasy: 2 pętle po 50 km, kolejność potwierdzania PK obowiązkowa. Uczestnicy, którzy ukończą całą trasę otrzymują tytuł HARPAGANA.
 • TRASA ROWEROWA 50 km (TR50): 50 km w 6 godzin, charakterystyka trasy: 50 km, kolejność potwierdzania PK dowolna – scorelauf, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa).
 • TRASA ROWEROWA 100 km (TR100): 100 km w 9 godzin, charakterystyka trasy: 100 km, kolejność potwierdzania PK dowolna – scorelauf, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa).
 • TRASA ROWEROWA 200 km (TR200): 200 km w 12 godzin, charakterystyka trasy: 200 km, kolejność potwierdzania PK dowolna – scorelauf, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa). Uczestnicy, którzy ukończą całą trasę otrzymują tytuł HARPAGANA.
 • TRASA MIESZANA (TM150): 50 km pieszo + 100 km rowerem w 18 godzin, charakterystyka trasy 1 pętla 50 km pieszo – kolejność potwierdzania PK dowolna – scorelauf narastający, następnie 100 km rowerem – kolejność potwierdzania PK dowolna – scorelauf. Obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa). Uczestnicy, którzy ukończą całą trasę otrzymują tytuł HARPAGANA.

Na wszystkich trasach:

 • klasyfikacja indywidualna z podziałem na płeć K- kobiety, M- mężczyźni,
 • każdy uczestnik ma swój numer startowy,
 • dozwolone jest poruszanie się po trasie w grupach,
 • organizator nie zapewnia sprzętu startowego (buty, rowery itp. itd.).

9.  ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA

Zalecamy do zapoznania się z Zasadami współzawodnictwa w Rajdzie, które są integralną częścią niniejszego Regulaminu i można znaleźć je w kolejnej zakładce.

10.  SYSTEM POTWIERDZANIA PUNKTÓW KONTROLNYCH SPORTIDENT

 • Na wszystkich trasach (oprócz TP10 HARPUŚ) stosowany będzie elektroniczny system potwierdzania obecności na punktach kontrolnych SPORTident.
 • Na trasie TP 10 HARPUŚ stosowany będzie tradycyjny sposób potwierdzania punktów kontrolnych w postaci papierowych kart startowych.
 • Uczestnicy nie posiadający własnych kart SPORTident, podczas identyfikacji w Biurze SPORTIdent będą musieli wpłacić kaucję wraz z opłatą za wypożyczenie karty SI w wysokości 60 zł (50 zł kaucja + 10 zł opłata za wypożyczenie). Kaucja (50 zł) będzie zwracana w biurze SPORTIdent po oddaniu karty SI. Kaucji ani opłaty za wypożyczenie nie należy wpłacać bezpośrednio na konto bankowe Organizatora!!!
 • Do Biura SPORTIdent udajemy się po dokonaniu wszelkich formalności w Biurze Rajdu.
 • Dozwolone są tylko karty dostarczone przez organizatora lub własne typu SI 6, 8, 9 lub 10 lub p-card, t-card.
 • Z systemem SPORTident można zapoznać się nieco bliżej na stroniehttp://www.sportident.com. Informacja na temat systemu SPORTident na Harpaganie znajduje się w tym dokumencie .

11. MAPY

Na wszystkich trasach dostarczane mapy są kolorowe i zabezpieczone w foliowym worku strunowym.

 • trasa piesza TP10 HARPUŚ, skala 1:10 000,
 • trasa piesza TP25, skala 1:25 000,
 • trasy piesze TP50, TP100, skala 1:50 000,
 • trasa rowerowa TR50, skala 1:50 000,
 • trasy rowerowe TR100, TR200, skala 1:100 000,
 • trasa mieszana TM150, skala 1:50 000 (etap pieszy), 1:100 000 (etap rowerowy).

12. PUCHAR POLSKI PPWPMNO I PPWMRNO

13. KOSZULKI RAJDOWE T-SHIRT

Tradycyjnie już będzie można zamówić koszulkę rajdową w cenie 30 zł, w dwóch wersjach: męskiej (rozmiary -> S,M,L,XL,XXL) oraz damskiej (rozmiary -> S,M,L,XL). Opłatę za koszulkę należy przelać wraz z opłatą rajdową (koszulki będą gotowe do odbioru w sklepiku rajdowym) lub też będzie można je tam zakupić w przypadku braku wcześniejszej wpłaty (do wyczerpania nakładu). W przypadku nieodebrania opłaconej koszulki podczas rajdu obowiązuje Procedura odbioru pamiątek/koszulek/dyplomów

UWAGA: nie gwarantujemy dostępności koszulek zamówionych po 9 października 2015.

14. ZGŁOSZENIA

Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia i wysłania formularza zgłoszeniowego poprzez Internet lub w ostatnim terminie w Biurze Rajdu w bazie Rajdu:

Do 25 września 2015 roku

obowiązuje promocyjna opłata rajdowa – zgłoszenia można dokonać wyłącznie wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej rajdu.

Od 26 września do 9 października 2015 roku

obowiązuje normalna opłata rajdowa – zgłoszenia można dokonać wyłącznie wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej rajdu.

Od 10 października 2015 roku

obowiązuje wyższa opłata rajdowa – można zgłaszać się tylko bezpośrednio przed startem, w Biurze Rajdu (wszelkie opłaty tylko gotówką).

Zgłoszenie będzie ważne w momencie wpłynięcia opłaty rajdowej na konto organizatora.

W przypadku nie wpłynięcia opłaty rajdowej zgłoszenie jest nieważne.

Po potwierdzeniu wpłynięcia opłaty rajdowej na konto organizatora, uczestnik zostaje wpisany na listę startową. W Biurze Rajdu, osoby zgłoszone będące na liście startowej wypełniają formularz Rajdowy dotyczący akceptacji regulaminu Rajdu.
Osoby nie zgłoszone wypełniają cały formularz zgłoszeniowy wraz z częścią dotyczącą akceptacji regulaminu Rajdu (Rajdowy).

Odpowiednie formularze będą dostępne w Biurze Rajdu.

15. OPŁATA RAJDOWA

Terminy płatności (data księgowania na koncie organizatora)

 • Pierwszy termin - do 25.09.2015
 • Drugi termin - od 26.09.2015 do 09.10.2015
 • Termin ostateczny - po 10.10.2015 i w Biurze Rajdu w dniach 16-18.10.2015 (płatne w Bazie Rajdu)

Opłatę rajdową należy przesłać przelewem bankowym na konto:

 • Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN, ul Ogarna 72, 80-826 Gdańsk.
  BZ WBK I/O Gdańsk 62 1090 1098 0000 0001 0362 6857
 • Tytuł przelewu należy wypełnić według następującego schematu: „H50+ TRASA + ID + NAZWISKO(A) + EW. DODATKI”
 • Opłatę rajdową za kilka osób można uiszczać w jednym przelewie.

UWAGA!!!

 • W przypadku stwierdzenia braku obecności na listach startowych przed Rajdem pomimo opłacenia opłaty rajdowej, należy w Biurze Rajdu okazać dowód uiszczenia opłaty rajdowej.
 • Czas weryfikacji zgłoszenia od momentu jego dotarcia do organizatorów może potrwać kilka dni (weryfikacja dokonywana jest manualnie).

16. ZMIANA TRASY

 • Uczestnik, który zdecydował się zmienić trasę i zgłosi tą zmianę e-mailem na adres  do dnia 12 października 2015 roku ma prawo do takowej zmiany trasy.
 • W przypadku zmiany trasy na trasę, gdzie opłata rajdowa jest wyższa, będzie należało dopłacić różnicę w cenie tras do kwoty opłaty rajdowej według stawki płatnej na dzień wpłaty opłaty rajdowej przez uczestnika.
 • W przypadku zmiany trasy na trasę, gdzie normalna opłata rajdowa jest niższa, nie będzie przysługiwał zwrot wykonanej nadpłaty za trasę wcześniej opłaconą.
 • Informacje o zmianie trasy wysłane na inny adres e-mail lub wysłana po tym terminie oraz zgłoszona w Bazie Rajdu (podczas pracy Biura Rajdu) nie uprawnia do zwrotu opłaty rajdowej oraz nie będzie przyjęta przez Biuro Rajdu.

17. REZYGNACJA

 • Uczestnik, który zdecydował się zrezygnować z udziału w Rajdzie i zgłosi tą rezygnację (poprzez formularz rezygnacji dostępny na stronie rajdowej) do dnia 12 października 2015 roku ma prawo do zwrotu wniesionej opłaty rajdowej pomniejszonej o opłatę manipulacyjną w wysokości 15 zł.
 • Rezygnacja z udziału wysłana w inny sposób niż przez formularz rezygnacji lub wysłana po tym terminie oraz zgłoszona w Bazie Rajdu (podczas pracy Biura Rajdu) nie uprawnia do zwrotu opłaty rajdowej oraz nie będzie przyjęta przez Biuro Rajdu.

18. ZAMIANA UCZESTNICTWA

 • Uczestnik, który zdecydował się zrezygnować z udziału w rajdzie i ma możliwość scedowania swojego zgłoszenia wraz z opłatą rajdową na innego uczestnika i zgłosi tę zamianę uczestnictwa e-mailem na adres do dnia 12 października 2015 roku ma prawo do zamiany uczestnictwa bez poniesienia żadnych opłat manipulacyjnych.
 • Zamiana uczestnictwa wysłana na inny adres e-mail lub wysłana po tym terminie oraz zgłoszona w Bazie Rajdu (podczas pracy Biura Rajdu) nie uprawnia do zwrotu opłaty rajdowej oraz nie będzie przyjęta przez Biuro Rajdu.

19. RAMOWY PROGRAM RAJDU

 • 16 października 2015 (piątek)
  • od 16.00 przyjmowanie uczestników w Bazie Rajdu,
  • 20.50 uroczyste otwarcie Rajdu,
  • 21.00 start trasy pieszej TP100 i TM150 (etap pieszy),
 • 17 października 2015 (sobota)
  • 06.30 start trasy rowerowej TR200,
  • 07.00 – 14.00 start trasy mieszanej TM150 (etap rowerowy),
  • 07.30 start trasy pieszej TP50,
  • 08.30 start trasy rowerowej TR100,
  • 09.30 start trasy pieszej TP25,
  • 10.30 start trasy rowerowej TR50,
  • 11.00 szkolenie dla uczestników trasy TP10 HARPUŚ w miejscu startu
  • 11.30 start trasy pieszej TP10 HARPUŚ,
  • 15.00 meta trasy mieszanej TM150,
  • 16.30 meta trasy pieszej TP10 HARPUŚ,
  • 16.30 meta trasy rowerowej TR50,
  • 17.00 zakończenie Rajdu w Bazie Rajdu dla Trasy TP10 HARPUŚ,
  • 17.30 meta trasy pieszej TP25,
  • 17.30 meta trasy rowerowej TR100,
  • 18.30 meta trasy rowerowej TR200,
  • 19.30 meta trasy pieszej TP50,
  • 21.00 meta trasy pieszej TP100,
  • 22.00 uroczyste zakończenie Rajdu w Bazie Rajdu,
 • 18 października 2015 (niedziela)
  • do 09.00 opuszczenie Bazy Rajdu.

20. PRACA BIURA RAJDU

 • 16 października 2015 (piątek)
  • 17.00 – 21.00 obsługa tylko – TP100, TM150, TR200,
  • 22.00 – 23.00 obsługa tylko – TP50, TR100, TR200,
 • 17 października 2015 (sobota)
  • 05.30 – 06.30 obsługa tylko – TP50, TR100, TR200,
  • 06.30 – 07.30 obsługa tylko – TP50, TR100,
  • 07.30 – 08.30 obsługa tylko – TP25, TR100,
  • 08.30 – 09.30 obsługa tylko – TP25, TR50,
  • 09.30 – 10.30 obsługa tylko – TP10 HARPUŚ, TR50,
  • 10.30 – 11.00 obsługa tylko – TP10 HARPUŚ.

21. PRACA BIURA SPORTIDENT

 • 16 października 2015 (piątek)
  • 17.00 – 21.00 obsługa tylko – TP100, TM150, TR200,
  • 22.00 – 23.00 obsługa tylko – TP50, TR100, TR200,
 • 17 października 2015 (sobota)
  • 05.30 – 06.30 obsługa tylko – TP50, TR100, TR200,
  • 06.30 – 07.30 obsługa tylko – TP50, TR100,
  • 07.30 – 08.30 obsługa tylko – TP25, TR100,
  • 08.30 – 09.30 obsługa tylko – TP25, TR50,
  • 09.30 – 10.30 obsługa tylko – TR50,
  • 10.30 – 22.00 odczytywanie danych z kart SPORTIdent uczestników powracających z poszczególnych tras, zgodnie z godzinami podanymi w Zasadach Współzawodnictwa.

22. SKLEPIK RAJDOWY

W Bazie Rajdu będzie czynny sklepik rajdowy, w którym można odebrać zakupione wraz z opłatą rajdowąkoszulki rajdowe t-shirt oraz będzie można zakupić w przypadku braku wcześniejszego zamówienia dodatkowe koszulki rajdowe (do wyczerpania nakładu). W sklepiku będzie można także zakupić mapniki rowerowe, mapy turystyczne, koszulki z poprzednich edycji rajdów, koszulki oraz buffy Harpaganowe, zegary startowe i wiele innych gadżetów.

23. WYŻYWIENIE

Organizatorzy zapewniają jeden ciepły posiłek (mięsny) w Bazie Rajdu, wydawany w sobotę 17 października 2015 roku w godzinach 11.00 – 22.00. Uczestnicy mają do dyspozycji w Bazie Rajdu miejsce, w którym będzie można otrzymać wrzątek do własnych naczyń.

24. NOCLEGI

Uczestnicy mają do dyspozycji w Bazie Rajdu wiele miejsca na podłodze w wyznaczonych lokalizacjach (w tym: sali gimnastycznej, korytarzach szkolnych, klasach oraz innych zakamarkach bazy). Organizatorzy nie zapewniają materaców ani śpiworów.

25. KOMUNIKACJA

Zostanie podana wraz z ogłoszeniem miejsca bazy Rajdu. Na terenie bazy Rajdu będą wyznaczone liczne parkingi. Organizatorzy nie przewidują własnego transportu zbiorowego dla uczestników.

26. NAGRODY

 • Uczestnicy, którzy ukończą trasy TP100, TR200 oraz TM150 potwierdzając wszystkie punkty kontrolne w regulaminowym czasie uzyskają tytuł HARPAGANA udokumentowany pamiątkowym certyfikatem i pamiątkowym medalem (w kształcie litery H).
 • Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowy dyplom uczestnictwa.
 • Uczestnicy sklasyfikowani na miejscach I – III na poszczególnych trasach otrzymają pamiątkowe statuetki (w kształcie litery H) z podziałem na płeć.
 • Uczestnicy sklasyfikowani na miejscach I – III trasy TP10 HARPUŚ dodatkowo zostaną sklasyfikowani z podziałem na wiek do 12 lat włącznie i starszych.
 • Medale i statuetki należy odebrać podczas zakończenia Rajdu, a dyplomy w trakcie jego trwania po ukończeniu trasy. W przypadku nieodebrania obowiązuje Procedura odbioru pamiątek/koszulek/dyplomów.
 • Wśród osób obecnych na zakończeniu Rajdu zostaną rozlosowane upominki i nagrody.

27. ŚWIADCZENIA STARTOWE

 • Możliwość uczestnictwa w Rajdzie.
 • Dwa noclegi w Bazie Rajdu w warunkach turystycznych (należy posiadać własny śpiwór i karimatę).
 • Jeden ciepły posiłek regeneracyjny (mięsny) w Bazie Rajdu.
 • Opieka medyczna w Bazie Rajdu oraz oznaczonych symbolami na mapach danych Punktach Kontrolnych.
 • Komplet map (w foliowym worku strunowym) i materiałów startowych.
 • Opracowane trasy Rajdowe wraz obsługą Punktów Kontrolnych na trasie.
 • Obsługę wyników elektronicznym systemem SPORTIdent (oprócz TP10).
 • Przechowalnie bagaży i rowerów, toalety, prysznice w Bazie Rajdu.
 • Parkingi dla samochodów w okolicy Bazy Rajdu.
 • Komunikat techniczny.
 • Okolicznościowy numer startowy.
 • Numer startowy na rower (trasy rowerowe i mieszana).
 • Samoprzylepną naklejkę Rajdową.
 • Odciski okolicznościowych pieczęci.
 • Pamiątkowa ,,smycz” rajdowa.
 • Wrzątek do celów spożywczych.
 • Potwierdzenie i weryfikacja OInO (wszystkie trasy 1 pkt), OTP i KOT.
 • Inne materiały w miarę napływu świadczeń.

28. RUCH DROGOWY

 • Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym.
 • Uczestnicy muszą przestrzegać przepisów Kodeksu Drogowego.
 • Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
 • Uczestnicy na drogach gruntowych oraz publicznych jadący rowerem powinni poruszać się prawą stroną drogi, zaś uczestnicy idący pieszo lub biegnący powinni poruszać się lewą stroną drogi w przypadku braku chodników.
 • Od zmierzchu do świtu uczestnicy zobowiązani są nosić elementy odblaskowe zgodnie z Kodeksem Drogowym.
 • Za kolizje i wypadki podczas Rajdu ponosi odpowiedzialność uczestnik lub inny użytkownik drogi przyczyniający się wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego do zaistnienia zdarzenia.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki podczas Rajdu.

29. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

 • Uczestnicy obowiązani są szanować środowisko naturalne w którym poruszają się podczas Rajdu. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasach. Istnieje możliwość zdawania śmieci na Punktach Kontrolnych Obsłudze PK.
 • Zabrania się używania szklanych pojemników w terenie. W przypadku naruszania tego przepisu, uczestnicy mogą być ukarani dyskwalifikacją.
 • Obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych.
 • Uczestnicy muszą przestrzegać przepisów przeciw-pożarowych w terenie jak i Bazie Rajdu. Za skutki naruszenia tych przepisów uczestnik odpowiada osobiście.

 W przypadku naruszenia powyższych punktów, uczestnik może być ukarany dyskwalifikacją ogłoszoną w wynikach końcowych rajdu.

30. DANE OSOBOWE, WIZERUNEK ORAZ KORESPONDENCJA

 • Uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wraz z jego danymi osobowymi w postaci imienia, nazwiska, roku urodzenia i miejscowości podanych w zgłoszeniu.
 • Uczestnicy Rajdu zgadzają się na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).
 • Uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN imprez i rajdów jak również na ich gromadzenie w bazach danych Pomorskiego Klubu Orientacji HARPAGAN zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 • Organizator Rajdu, Patroni i Sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w Rajdzie, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących Rajd i wydarzenia towarzyszące Rajdowi (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne). Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.
 • Uczestnikom oprócz świadczeń rajdowych, nagród i upominków nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagradzanie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.
 • Uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku i wypowiedzi dla prasy, radia i telewizji utrwalonego poprzez dokumentację prasową, fotograficzną i filmową obejmujące wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami) na Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN.

31. POSTANOWENIA KOŃCOWE

 • Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Zgłoszenie dopiero w Biurze Rajdu w trakcie trwania Rajdu nie gwarantuje otrzymania pełnych świadczeń.
 • W Biurze Rajdu podczas zapisów wymagane będą od uczestników dowody wpłaty opłaty rajdowej w przypadku ewentualnych niejasności oraz braku na listach startowych.
 • W Biurze Rajdu podczas odbioru pakietu startowego będzie wymagane okazanie dokumentu tożsamości celem weryfikacji roku urodzenia uczestnika.
 • Uczestnik, który nie zgłosił się do Biura Rajdu w trakcie trwania Rajdu traci prawo do opłaty rajdowej i wszystkich świadczeń.
 • Organizator nie zapewnia transportu do Bazy Rajdu uczestnikom, którzy rezygnują w trakcie trwania Rajdu z kontynuowania przebycia tras Rajdowych. W wyjątkowych sytuacjach w miarę możliwości Organizatorzy mogą przewieźć uczestników do Bazy Rajdu aczkolwiek czas oczekiwania na transport może być bardzo długi i związany jest on z bieżącą działalnością logistyczną Organizatora.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Rajd i w czasie powrotu z niego.
 • Uczestnikom zaleca się ubezpieczenie we własnym zakresie (ubezpieczenie NNW i OC).
 • Uczestnicy zobowiązani są do posiadana i okazywania na wezwanie Organizatorów i innych służb ważnego dowodu tożsamości.
 • Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów).
 • Organizatorzy mają prawo wycofać z trasy uczestnika Rajdu, w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuowania wysiłku fizycznego podczas Rajdu oraz w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.
 • Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom Rajdu oraz osobom trzecim.
 • Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją Rajdu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po Rajdzie.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasach Rajdu spowodowane z winy uczestnika. Za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika, odpowiedzialność będzie ponosił uczestnik.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielania pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce zgodnie z procedurami Rajdowymi.
 • W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z Rajdem uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją Rajdu.
 • Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularzy Rajdowych są kompletne i zgodne z prawdą.
 • Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania Rajdu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przebywania przez uczestników na terenach stanowiących własność prywatną oraz terenach zamkniętych.
 • Zabronione jest niszczenie wszelkich upraw, nasadzeń leśnych jak i własności prywatnej oraz każdej innej napotkanej na swojej trasie i Bazie Rajdu.
 • Na trasach Rajdu mogą występować strome podejścia/podjazdy oraz zejścia/zjazdy jak i inne niebezpieczne warunki terenowe. Bezpieczne pokonanie tychże odcinków tras leży w gestii uczestnika, który sam za siebie bierze odpowiedzialność i podejmowane decyzje co do pokonania tychże odcinków.
 • Uczestnicy podczas Rajdu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad współzawodnictwa oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem wobec siebie, osób postronnych oraz osób z zespołu organizacyjnego Rajdu. Nie mogą także używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niegodny uczestnika Rajdu.
 • Nieznajomość regulaminu Rajdu i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora jako podstawy do jakichkolwiek roszczeń lub protestów ze strony uczestnika jak i osób trzecich. Podpis uczestnika na formularzu Rajdowym potwierdza zapoznanie się z warunkami Regulaminu i Zasad Współzawodnictwa w Rajdzie.
 • Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora natomiast interpretacja przepisów Zasad Współzawodnictwa należy do Sędziego Głównego Rajdu. W sprawach spornych decyzja Organizatorów lub Sędziego Głównego Rajdu jest decyzją ostateczną.
 • Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika.
 • Wymagana będzie duża porcja humoru oraz wyrozumiałości dla wszystkich w bazie Rajdowej jak i na trasach Rajdu.

32. INFORMACJE DODATKOWE

 • Informacji dodatkowych udziela Biuro Klubu poprzez email  lub tel. 694-426-040.
 • Informacji dotyczących listy zgłoszeniowej i listy startowej udziela Biuro Rajdu poprzez email lub tel. 790-828-349.

 

33. KOMUNIKAT TECHNICZNY

 • Komunikat techniczny zostanie opublikowany do 14 października 2015 roku na stronie harpagan.pl w odpowiedniej zakładce rajdowej. Na tej stronie www. Także inne ważne informacje organizacyjne.
 • Polecamy śledzić także nasz profil na facebooku facebook.com/harpagan

Do zobaczenia na starcie, Organizatorzy

Miejsce startu

do góry