Charlotta Zoo Triathlon

Strzelinko k. Słupska sobota 19 września 2015 10:00 1km - 33km - 7km
Charlotta Zoo Triathlon

Wyjątkowa impreza sportowa! „Charlotta ZOO Triathlon” to prawdopodobnie jedyne zawody tego typu, którego jedna z konkurencji odbywa się na terenie ogrodu zoologicznego.

„Charlotta ZOO Triathlon” to prawdopodobnie jedyne zawody tego typu, którego jedna z konkurencji odbywa się na terenie ogrodu zoologicznego.

Niewątpliwą atrakcją dla zawodników będzie możliwość pływania woków wybiegów takich zwierząt jak zebry, strusie, wielbłądy czy lemury.

Nasz triathlon odbywa się na zakończenie sezonu i jest doskonałą okazją do podsumowania okresu startowego w gronie znajomych. Dla wszystkich chętnych będzie zorganizowane atrakcyjne triathlon party, które odbędzie się w usytuowanej na wyspie restauracji Gościniec.

Oprócz zawodów triathlonowych organizatorzy przygotowali ciekawe sympozja i warsztaty na tematy zdrowotne oraz zawody biegowe dla dzieci. Zachęcamy wszystkich zawodników do spędzenia tego weekendu z całą rodziną, uroki kompleksu Dolina Charlotty oferuje moc atrakcji dla dzieci takich jak: fokarium, park linowy, kraina bajek oraz wodne zoo safari. Na Panie domu czeka balijskie SPA oraz basen. Atrakcją będą również trasy na których odbywać się będzie rywalizacja. Oprócz pływania na terenie zoo równie malownicza będzie trasa kolarska oraz trasa biegowa. Dla fanów muzyki rockowej prawdziwą przyjemnością będzie finiszowanie na scenie amfiteatru gdzie występowały takie gwiazdy muzyki jak Carlos Santana, Robert Plant czy ZZ Top.

Strona imprezy: www.charlottachallenge.pl

I. ORGANIZATORZY i WSPÓŁORGANIZATORZY

 1. Organizatorem CHARLOTTA ZOO TRIATHLON jest Tourtrend sp. z o.o.
 2. Wykonawcą CHARLOTTA ZOO TRIATHLON jest agencja marketingu sportowego Sport Evolution, z siedzibą w Warszawie, ul. Czapli 31A, 02-781 Warszawa.

II. TERMIN, DYSTANSE, TRASY

 1. Biuro zawodów będzie mieściło się w Hotelu Dolina Charlotty, Strzelino 14 koło Słupska, biuro będzie czynne w dniach 18.09.2015 piątek w godz. 16.00 -20.00 oraz 19.09.2015 sobota w godz. 7.00 -9.30
 2. Charlotta ZOO Triathlon 2015 odbędzie się w dniu 19.09.2015r.
 3. Start i Meta. Start znajdować się będzie na terenie Charlotta ZOO. Odległość pomiędzy startem a metą wynosi ok. 200m.
 4. Pływanie - 1 km (Akwen wodny w Charlotta ZOO. W przypadku, gdy temperatura wody spadnie poniżej 16°C obowiązuje nakaz pływania w piankach neoprenowych, triathlonowych.
 5. Rower – 33 km (Dolina Charlotty, wiadukt kolejowy, Gałęzinowo, Wielichowo skręt w lewo na Bruskowo Wielkie, Wierzbęcin, Bruskowo Małe, Krzemienica, Możdżanowo, skręt w prawo w drogę nr 203 na Zaleski, Pęplin, Duninowo, sket w prawo na Pęplino, Wielichowo w lewo do Doliny Charlotty) Pomiar trasy – GPS. Na całej trasie ruch drogowy zamknięty. Kask obowiązkowy.
  Share this URL: http://www.runningmap.com/?id=845557
  Zawody w konwencjach: – bez draftingu, dozwolone tylko kolarskie rowery szosowe oraz rowery triathlonowe do jazdy na czas. Podczas konkurencji kolarskiej obowiązuje zakaz używania słuchawek do odbioru sygnałów dźwiękowych.
 6. Bieg – 7 km (3 pętle x 2,2 km); trasa wytyczona dookoła stawu w Dolinie Charlotty. Oznaczenia długości trasy co 1km, pomiar trasy GPS. Podczas konkurencji biegowej obowiązuje zakaz używania słuchawek do odbioru sygnałów dźwiękowych.
 7. Strefa zmian – strefa zmian zlokalizowana będzie na Parkingu Charlotta ZOO.
 8. Punkty odżywiania – na trasie biegowej jeden punkt na każdej pętli, średnio co 2,2 km; w punktach dostępne będą napoje izotoniczne, woda mineralna niegazowana.
 9. Toalety przenośne – zlokalizowane blisko strefy zmian, na trasie biegowej na początku pętli w pobliżu punktu odżywiania.
 10. Pomiar czasu – elektroniczny z wykorzystaniem chipów aktywnych. Pomiar czasu wykonuje firma Domtel.
 11. KASK OBOWIĄZKOWY na trasie rowerowej i w strefie zmian (od wzięcia do odstawienia roweru).

III. KLASYFIKACJE i KATEGORIE WIEKOWE

KOBIETYMĘŻCZYŹNI
K Open (generalna uwzględniająca także obcokrajowców - kobiety) M Open (generalna uwzględniająca także obcokrajowców – mężczyzn)
K18-24 (Polki 18-24 lata) M18-24 (Polacy 18-24 lata)
K25-29 (Polki 25-29 lat) M25-29 (Polacy 25-29 lat)
K30-34 (Polki 30-34 lata) M30-34 (Polacy 30-34 lata)
K35-39 (Polki 35-39 lat) M35-39 (Polacy 35-39 lat)
K40-44 (Polki 40-44 lata) M40-44 (Polacy 40-44 lata)
K45-49 (Polki 45-49 lat) M45-49 (Polacy 45-49 lat)
K+50 (Polki 50 lat i więcej) M50-54 (Polacy 50-54 lata)
- M55-59 (Polacy 55-59 lat)
- M+60 (Polacy 60 lat i więcej)

IV. NAGRODY

 1. Najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem ceremonii wręczenia nagród na tablicy ogłoszeń przed sceną zostaną podane wyniki miejsc na podium wszystkich klasyfikacji i kategorii wiekowych wraz z podaniem czasu i klubu w celu przygotowania się zawodniczek i zawodników do wyjścia na podium.
 2. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji Generalnej CHARLOTTA ZOO TRIATHLON dla (mężczyzn i kobiet) otrzymają nagrody rzeczowe i puchary.
 3. Zdobywcy miejsc I-III wśród kobiet i mężczyzn w klasyfikacji wiekowej otrzymają statuetki.
 4. Odbiór osobisty, wyłącznie podczas ceremonii wręczania nagród.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych prze siebie kategoriach.
 6. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie triathlonu.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W zawodach CHARLOTTA ZOO TRIATHLON mogą wziąć udział osoby, które mają ukończone 18 lat i starsze oraz podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych do udziału w imprezie.
 2. Zawody będą rozegrane na podstawie regulaminu i standardów WTC
 3. W zawodach będą obowiązywały następujące limity czasowe:
  Po pływaniu – 30 min.
  Po rowerze – 2 godz.
  Meta – 3 godz.
  Uwagi odnośnie rywalizacji grup wiekowych:
  - W wyścigu w kategorii kobiet i mężczyzn podczas odcinka kolarskiego obowiązuje konwencja jazdy „bez draftingu” czyli jazda indywidualna na czas.
  - Dozwolone tylko kolarskie rowery szosowe oraz rowery triathlonowe do jazdy na czas.
  - Zawodniczki i zawodnicy mogą być dublowani na trasie kolarskiej i biegowej.

VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

 1. Zgłoszenia do CHARLOTTA ZOO TRIATHLON będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www. (od 2015r.).
 2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 15 września 2015r. Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe jedynie w Biurze Zawodów w dniach 18 i 19 września 2015r.
 3. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego i podpisanego oświadczenia oraz uiszczenie opłaty startowej (z wyjątkiem osób zwolnionych z opłaty startowej).
 4. Limit uczestników w CHARLOTTA ZOO TRIATHLON wynosi 200 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.
 5. Opłata startowa za udział w CHARLOTTA ZOO TRIATHLON w zależności od terminu wpłaty wynosi
  - do 15 sierpnia 2015r. - 150 PLN
  - do 17 września 2015 r. - 200 PLN
  - w biurze zawodów w dniach 18 i 19 września 2015 r. - 400 PLN
 6. Wpłaty dokonywane tradycyjnym przelewem należy kierować na konto: TOURTREND Sp. z o.o., Strzelinko 14, 76-200 Słupsk, PKO BP 10 1020 4649 0000 7102 0077 2624 ​w tytule przelewu należy wpisać: "imię i nazwisko, opłata startowa CHARLOTTA ZOO TRIATHLON" 
 7. Uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 7 dni od momentu dokonania zgłoszenia. W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie anulowane.
 8. Dowodem przyjęcia opłaty startowej jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku zawodnika.
 9. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonał pierwszej opłaty.
 10. Uwaga! Osoby dokonujące płatności w innej walucie niż polski złoty płacą równowartość stawek podanych w p. V.5, przy czym przeliczenie dokonywane jest automatycznie przez bank.
 11. Osoby, które wniosą opłatę startową po 15 września 2015 roku winne są posiadać ze sobą potwierdzenie wniesienia opłaty podczas weryfikacji w Biurze Zawodów.
 12. Zawodniczki i zawodnicy, którzy w dniu 19 września 2014r. będą mieli ukończone 65 lat są zwolnieni z 50% opłaty startowej. W każdym innym wypadku ewentualne zwolnienie z opłaty startowej jest suwerenną decyzją Dyrektora CHARLOTTA ZOO TRIATHLON.
 13. Istnieje możliwość wniesienia opłaty startowej za większą liczbę Uczestników na jednym blankiecie wpłaty (jednym przelewie). W takim wypadku w tytule przelewu należy wpisać „Opłata grupowa” oraz imiona i nazwiska uczestników, za których wnoszona jest opłata startowa oraz dystans.
 14. Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
 15. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika lub na inny rok.
 16. Rezygnacja ze startu. Jeśli chciałby Pan/Pani zrezygnować z udziału w CHARLOTTA ZOO TRIATHLON, prosimy o wzięcie pod uwagę, że: - przed zawodami (tj. do 18 września 2015 r.) zwracamy: 50% opłaty startowej;
 17. Przenoszenie pakietu startowego. W przypadku, gdy limit miejsc na imprezę jest wyczerpany, a osoba posiadająca numer startowy chce się wycofać z udziału w imprezie i ma chętnego na swoje miejsce, Organizator może wyrazić zgodę na taką zamianę, ale nie później niż do dnia 17 września 2015 roku. W takim wypadku osoba nabywająca pakiet od innego zawodnika musi dostarczyć pisemną zgodę osoby zbywającej pakiet i wnieść na rzecz Organizatora opłatę manipulacyjną w wysokości 50 złotych;
 18. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik CHARLOTTA ZOO TRIATHLON otrzymuje:
  - ubezpieczenie NNW na kwotę 10.000 zł,
  - 4 numery startowe wraz z czterema agrafkami,
  - czepek,
  - pamiątkową koszulkę CHARLOTTA ZOO TRIATHLON
  - napoje (woda, izotonik), owoce w strefie mety
  - medal na mecie,
  - worek na odzież ze ściągaczem,
  - upominki od sponsorów i partnerów imprezy,
  - masaż po zawodach.
 19. Organizator wystawia faktury Vat na żądanie. Faktury VAT dotyczące opłat dokonywanych przelewem wystawiamy w terminie 7 dni od daty wpłynięcia środków na rachunek bankowy i wyłącznie na osoby lub podmioty, które dokonały przelewu, po podaniu ich dokładnych danych.
 20. Faktury VAT do opłat gotówkowych dokonywanych w Biurze Zawodów wystawiamy na podstawie dowodu KP, nie później niż w ciągu 7 dni od dokonania opłaty.
 21. Organizator nie ma obowiązku wystawienia faktury, jeżeli żądanie jej wystawienia zgłoszone zostało po upływie 7 dni od dnia zapłaty (art.19 ust.4 Ustawy o podatku od towarów i usług).
 22. Prośby o wystawienie Faktur VAT należy kierować na adres e-mail:

VII. NOCLEGI I WYŻYWIENIE

 1. Koszt opłaty startowej, opłat za noclegi, dojazdów, własnego wyżywienia zawodnicy pokrywają we własnym zakresie. 2
 2. Pasta Party będzie się odbywać 18 września 2015r. w godzinach 18:00-20:00 na terenie Doliny Charlotty. Udział w Pasta Party nie jest zawarty w opłacie startowej. 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników CHARLOTTA ZOO TRIATHLON będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. Dane osobowe uczestników CHARLOTTA ZOO TRIATHLON będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w CHARLOTTA ZOO TRIATHLON obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt 
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w CHARLOTTA ZOO TRIATHLON. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
 6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z CHARLOTTA ZOO TRIATHLON należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do wykonawcy na adres: Sport Evolution, ul. Czapli 31a, 02-781 Warszawa, z dopiskiem CHARLOTTA ZOO TRIATHLON - Reklamacja, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty przeprowadzenia imprezy - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje dotyczące CHARLOTTA ZOO TRIATHLON Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.
 4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących CHARLOTTA ZOO TRIATHLON będzie ostateczna.

X. UWAGI KOŃCOWE

 1. Wszystkich uczestników CHARLOTTA ZOO TRIATHLON obowiązuje niniejszy regulamin.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników triathlonu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno - reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 4. Na miejsce Imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas Imprezy pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w jego trakcie.
 5. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
 6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
 7. Każdy uczestnik Imprezy jest zobowiązany do uczestnictwa w zawodach w czepku przekazanym w pakiecie startowym, umieszczenia numeru startowego podczas jazdy rowerowej: z tyłu ponad pośladkami, pod siodełkiem oraz na kasku rowerowym (z przodu i z lewej strony); podczas biegu: z przodu, na wysokości pasa - pod karą dyskwalifikacji.
 8. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie zawodów.
 9. Organizator zapewnia zabezpieczenie wodne (WOPR) w trakcie rywalizacji w wodzie
 10. Organizator zapewnia szatnie z natryskami oraz depozyt.
 11. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
 12. Po zakończeniu triathlonu może zostać przeprowadzona wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez Komisję zawodnik musi się poddać bezwzględnie.
 13. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy www. oraz przekazane do informacji mediów.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Triathlon odbędzie się bez względu na pogodę. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia konkurencji pływackiej (czerwona flaga), pływanie zostanie zamienione na bieg ze startu wspólnego na dystansie 5km.
 15. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Miejsce startu

do góry