3. Bieg Uliczny w Kutnie

Kutno sobota 03 października 2015 16:00 10 km, 6200 m dla kobiet
3. Bieg Uliczny w Kutnie

Zapraszamy do Kutna na 3. Bieg Uliczny, który odbędzie się 3.10.2015r.

Bieg zostanie przeprowadzony ulicami miasta zamkniętymi dla ruchu lub z ograniczonym ruchem:
Kobiety 6200m ( dwa okrążenia po 3100 m, zamknięcie trasy po 45 minutach)
Mężczyźni 10000 metrów (trzy okrążenia po 3335m - zamknięcie trasy po 1, 10 godz.)
- 95% nawierzchnia asfaltowa, 5% kostka brukowa.

Program III-go Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego

15.15 Biegi dla przedszkolaków (dystans około 150 m)-Bieg na placu Piłsudskiego
16.05 Bieg główny kobiet - dystans 6200 m(dwa okrążenia), czas maksymalnie 40 min.)

Start: Królewska (Przyłoga)

Bieg ulicami: Witosa, Narutowicza, Sienkiewicza, Rychtelskiego, Troczewskiego, al.ZHP, Park Nad Ochnią, al. Jana Pawła II, Wyszyńskiego, pl. Wolności, Królewska, pl. marsz. J. Piłsudskiego (meta)

Kierunek Punkty trasy
Pl. Piłsudskiego – start biegu głównego kobiet dystans 3334 m
w lewo z Pl. Piłsudskiego w ul. Witosa
w prawo z ul. Witosa w ul. G. Narutowicza
w lewo z ul. Narutowicza w ul. Sienkiewicza / lewy pas wyłączony z ruchu/
prosto ul. Sienkiewicza /za mostem wbiegnięcie na drogę dla rowerów/
w lewo z ul. Sienkiewicza w ul. Rychtelskiego / lewy pas wyłączony z ruchu/
w lewo z ul. Rychtelskiego w ul. Troczewskiego (bieg chodnikiem)
w lewo z ul. Troczewskiego do Parku Nad Ochnią
w prawo w Parku Nad Ochnią / kierunek al. Jana Pawła
prosto Z Parku Nad Ochnią w al. ZHP / lewy pas wyłączony z ruchu/
prosto z al. ZHP w al. Jana Pawła II / lewy pas wyłączony z ruchu/
w lewo z al. Jana Pawła w ul. Wyszyńskiego / lewy pas wyłączony z ruchu/
prosto ul. Wyszyńskiego w ul. Plac Wolności i ul. Królewską
prosto ul. Królewska, meta – zakończenie biegu kobiet dystans 6200 m

15.50 Bieg główny mężczyzn - dystans 10000m.(trzy okrążenia), czas maksymalnie 70 min.)

Start: Królewska (Przyłoga)

Bieg ulicami: Witosa, Narutowicza, Sienkiewicza, Rychtelskiego, Troczewskiego, al.ZHP, Park Nad Ochnią, al. Jana Pawła II, Wyszyńskiego, pl. Wolności, Królewska, pl. marsz. J. Piłsudskiego (meta)

Kierunek Punkty trasy
Pl. Piłsudskiego – start biegu głównego dystans 10000 m
w lewo z Pl. Piłsudskiego w ul. Witosa
w prawo z ul. Witosa w ul. G. Narutowicza
w lewo z ul. Narutowicza w ul. Sienkiewicza / lewy pas wyłączony z ruchu/
prosto ul. Sienkiewicza /za mostem wbiegnięcie na drogę dla rowerów/
w lewo z ul. Sienkiewicza w ul. Rychtelskiego / lewy pas wyłączony z ruchu/
w lewo z ul. Rychtelskiego w ul. Troczewskiego (bieg chodnikiem)
w lewo z ul. Troczewskiego do Parku Nad Ochnią
w prawo w Parku Nad Ochnią / kierunek al. Jana Pawła
prosto Z Parku Nad Ochnią w al. ZHP / lewy pas wyłączony z ruchu/
prosto z al. ZHP w al. Jana Pawła II / lewy pas wyłączony z ruchu/
w lewo z al. Jana Pawła w ul. Wyszyńskiego / lewy pas wyłączony z ruchu/
prosto ul. Wyszyńskiego w ul. Plac Wolności i ul. Królewską
prosto ul. Królewska, przekroczenie linii mety – 2 okrążenia do zakończenia wyścigu
w lewo z Pl. Piłsudskiego w ul. Witosa
w prawo z ul. Witosa w ul. G. Narutowicza
w lewo z ul. Narutowicza w ul. Sienkiewicza / lewy pas wyłączony z ruchu/
prosto ul. Sienkiewicza /za mostem wbiegnięcie na drogę dla rowerów/
w lewo z ul. Sienkiewicza w ul. Rychtelskiego / lewy pas wyłączony z ruchu/
w lewo z ul. Rychtelskiego w ul. Troczewskiego (bieg chodnikiem)
w lewo z ul. Troczewskiego do Parku Nad Ochnią
w prawo w Parku Nad Ochnią / kierunek al. Jana Pawła
prosto Z Parku Nad Ochnią w al. ZHP / lewy pas wyłączony z ruchu/
prosto z al. ZHP w al. Jana Pawła II / lewy pas wyłączony z ruchu/
w lewo z al. Jana Pawła w ul. Wyszyńskiego / lewy pas wyłączony z ruchu/
prosto ul. Wyszyńskiego w ul. Plac Wolności i ul. Królewską
prosto ul. Królewska, przekroczenie linii mety – 1 okrążenie do zakończenia wyścigu
w lewo z Pl. Piłsudskiego w ul. Witosa
w prawo z ul. Witosa w ul. G. Narutowicza
w lewo z ul. Narutowicza w ul. Sienkiewicza / lewy pas wyłączony z ruchu/
prosto ul. Sienkiewicza /za mostem wbiegnięcie na drogę dla rowerów/
w lewo z ul. Sienkiewicza w ul. Rychtelskiego / lewy pas wyłączony z ruchu/
w lewo z ul. Rychtelskiego w ul. Troczewskiego (bieg chodnikiem)
w lewo z ul. Troczewskiego do Parku Nad Ochnią
w prawo w Parku Nad Ochnią / kierunek al. Jana Pawła
prosto Z Parku Nad Ochnią w al. ZHP / lewy pas wyłączony z ruchu/
prosto z al. ZHP w al. Jana Pawła II / lewy pas wyłączony z ruchu/
w lewo z al. Jana Pawła w ul. Wyszyńskiego / lewy pas wyłączony z ruchu/
prosto ul. Wyszyńskiego w ul. Plac Wolności i ul. Królewską
prosto ul. Królewska – przekroczenie linii mety – zakończenie wyścigu

18.00 Zakończenie zawodów (wręczenie medali i nagród)

R E G U L A M I N III BIEGU ULICZNEGO

                   "Biegaj z nami w Kutnie"

       Kutno 3 października 2015 roku

I. Patronat:-

Prezydent Miasto Kutno – Zbigniew Burzyński

II. Organizator:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie ul. Kościuszki 26 tel./fax. (24)355 22 24

III. Cel:-

- Popularyzacja biegania, jako naturalnej formy ruchu.

- Promocja miasta Kutno

- Mistrzostwa Powiatu Kutnowskiego kobiet i mężczyzn w biegach ulicznych,

- Rozpowszechnianie biegów ulicznych i sportu masowego

- Popularyzacja biegania wśród społeczności miasta Kutno

IV. Termin:3 października 2015r. godzina 16.00

PROGRAM

  • 10.00 - otwarcie biura zawodów / Plac Piłsudskiego 18/
  • 15: 00 - zamknięcie biura zawodów
  • 15.15 – Bieg przedszkolaków
  • 16: 00 - powitanie uczestników na linii startu
  • 16: 05 – start Kobiet
  • 17.00 - wręczenie nagród, ogłoszenie wyników biegu kobiet
  • 16.50 – start Mężczyzn
  • 18.00 - wręczenie nagród, ogłoszenie wyników biegu mężczyzn.

V.    Start i meta:.

-Bieg odbędzie się 3 października 2015 roku. (Sobota) w Kutnie.

- Start i meta na pl. J. Piłsudskiego

V. Trasa Biegu

- Bieg zostanie przeprowadzony ulicami miasta zamkniętymi dla ruchu lub z ograniczonym ruchem:

   Kobiety 6200m. ( dwa okrążenia po 3100 m, zamknięcie trasy po 45 minutach)

     Mężczyźni 10000 metrów (trzy okrążenia po 3335m - zamknięcie trasy po 1, 10 godz.)

- 95% nawierzchnia asfaltowa, 5% kostka brukowa..

VI. Uczestnictwo:

- Do startu zostaną dopuszczone osoby, które ukończą do dnia 3 października 2015r. 16 lat, podpiszą oświadczenie, że startują na własną odpowiedzialność, uiszczą opłatę startową i odbiorą w biurze zawodów numer startowy.

- Wszyscy zawodnicy zgłoszeni elektronicznie do startu w biegach muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. W celu weryfikacji zawodników w Biurze Zawodów należy okazać się dokumentem tożsamości (zdjęcie i data urodzenia).

- W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują zestawy startowe zawierające m.in.: numer startowy, agrafki, chipy oraz zestawy sponsorskie. Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatne zaproszenie do Aquaparku Kutno.

- Osoby od 16 do 18 roku życia muszą mieć pisemną zgodę prawnego opiekuna. Druki oświadczenia i zgody będzie można pobrać w biurze zawodów w dniu imprezy i na stronie organizatora www.mosir.kutno.pl

- Przed biegiem, od godz. 10.00 – 15.00, możliwość bezpłatnego zbadania ciśnienia i EKG w namiocie medycznym

- Pomiaru czasu i ustalenia kolejności na mecie dokonywać będzie firma DomTel-Sport Polska za pomocą elektronicznych chipów. Chip należy umieścić w sznurowadłach buta. Niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować nieklasyfikowanie zawodnika. Brak chipa podczas biegu skutkować będzie dyskwalifikacją.

Po biegu chip należy zwrócić do stanowiska firmy obsługującej pomiar czasu. Brak zwrotu chipa spowoduje nieujęcie w komunikacie końcowym oraz dyskwalifikację.

VII. Zasady zachowania uczestników imprezy pt. „Biegaj z nami w Kutnie” istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

1.Zawodnicy poruszają się po pasie drogowym wskazanym przez sędziego głównego, sędziów trasy, służb porządkowych. Przed zawodnikami i na końcu stawki będzie jechał specjalnie oznakowany pilot na rowerze.

2.Na całej trasie biegu każdy jego uczestnik musi zachować szczególną ostrożność dobiegając do skrzyżowań oraz ostrych zakrętów.

3.W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa każdy uczestnik musi bezzwłocznie podporządkować się poleceniom: sędziego głównego, sędziego trasy, funkcjonariuszy Policji oraz członków służby porządkowej.

4.Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów oraz służb porządkowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo uczestników biegu.

VII. Zapisy:

  1. http: //www.domtel-sport.pl/zgloszenia_masowe

IX. Opłaty:

Wysokość wpisowego uzależniona jest od daty uznania wpływu na rachunku bankowego Organizatora i wynosi:

1) 25 zł – pod warunkiem, że wpisowe wpłynie na rachunek bankowy Organizatora tylko i wyłącznie do dnia 30 września 2015r. do godz. 23:59.

Po tym terminie nie ma możliwości dokonania opłaty wpisowego na rachunek bankowy Organizatora!

Numer konta: Bank BGŻ/o Kutno 57 2030 0045 1110 0000 0164 9340 (z dopiskiem Bieg –nazwisko, imię, rocznik)

2) 30 zł, – gdy uczestnik biegu wpłaci w dniu 03.10.2015r.

3). Z opłaty startowej zwolnione są osoby powyżej 65 roku życia

3) Opłata startowa w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu nie podlega zwrotowi bez względu na przyczynę nieuczestniczenia w biegu.

4). Zwycięzcy zeszłorocznego Biegu są zwolnieni z opłaty startowej.

X. Klasyfikacja końcowa - nagrody

Klasyfikacja generalna (mężczyzn i kobiet): I miejsce - 600 zł, II - 500 zł, III - 400 zł, IV - 300zł, V - 200zł , IV – 100 zł.

Ponadto kobiety i mężczyźni za zdobycie I miejsca w klasyfikacji generalnej otrzymują statuetki.

- W kategoriach kobiety i mężczyźni prowadzone będzie klasyfikacja w następujących kategoriach wiekowych:

Kobiety:

K 16 – (16 - 34 lat)
K 35 – (35 - 49 lat)
K 50 –( 50 - i powyżej lat)
Mężczyźni:

M 16 ( 16 - 34 lat)
M 35 ( 35 - 49 lat)
M 50 (50 - i powyżej lat)

Pierwsze trójki w każdej kategorii wiekowej otrzymują statuetki.

- Przewidziano również puchary dla najstarszych uczestników biegu w kategorii kobiet i mężczyzn.

- Mistrzostwa Powiatu Kutnowskiego w kategorii kobiet i mężczyzn, miejsce: I - 300 zł, II - 200zł, III - 100zł.

Miejsca I – IV - statuetki.

- Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowy medal na mecie.

XI. Postanowienia końcowe:-

- Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną.

- Uczestnicy biegu startują na swoją odpowiedzialność nie będą ubezpieczani od nieszczęśliwych wypadków.

- Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi.

                  ORGANIZATOR

Miejsce startu

do góry