emo Imprezy na orientację

Imprezy na orientację

AMINO - Konopiska - 2 grudnia - zgłoszenia do wtorku - NMP39/41 w godz.13.30-18.00 - tel.34/3242120 - opłata 9zł

Please Zaloguj or Zarejestruj się to join the conversation.

Imprezy na orientację

Tomad777 wrote:
AMINO - Konopiska - 2 grudnia - zgłoszenia do wtorku - NMP39/41 w godz.13.30-18.00 - tel.34/3242120 - opłata 9zł
dzisiaj ostatni dzień zgłoszeń - AMINO - AndrzejkowoMikołajkowaImprezaNaOrientację -

Please Zaloguj or Zarejestruj się to join the conversation.

Imprezy na orientację

Tomad777 wrote:
zapowiedź
KKInO nr 10 - "STAR WARS - episode 9"
czyli Gwiazdkowe Wojny - w porze nocnej
22 grudnia - piątek g.19.00 
baza w Galerii Jurajskiej
i będzie łatwe ;) obiecuję
niestety brak zainteresowania
przenoszę na 2018r

Please Zaloguj or Zarejestruj się to join the conversation.

Imprezy na orientację

Regionalny PTTK w Częstochowie
SKKT PTTK przy Szkole Podstawowej nr 20
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Częstochowie
i
SKKT PTTK przy Szkole Podstawowej nr 24
w Częstochowie
zapraszają  na

XXVIII
Miejską Imprezę na Orientację „MIMINO 2018”
III etap
 Pucharu 2018  Regionalnego Oddziału PTTK w Częstochowie w M n O
Częstochowa 10 marzec 2018 r.
Regulamin
O r g a n i z a t o r z y:
Regionalny Oddział PTTK w Częstochowie
SKKT PTTK  przy SP nr 20 Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 w Częstochowie
SKKT PTTK przy SP nr 24 w Częstochowie.
Impreza odbędzie się przy finansowym wsparciu: Urzędu Miasta w Częstochowie
W a r u n k i      u c z e s t n i c t w a:
Impreza odbędzie się w sobotę dn. 10 marca 2018 r.
W imprezie można uczestniczyć indywidualnie lub w zespołach zgłoszonych przez szkoły, koła i kluby PTTK, środowiska harcerskie oraz inne organizacje i stowarzyszenia.
Każdy uczestnik powinien posiadać busolę lub kompas, długopis, folię na mapę oraz strój dostosowany do warunków atmosferycznych.
T y p   i m p r e z y,  s k a l a  t r u d n o ś c i:
Impreza piesza, turystyczna, regionalna (2 pkt na Odznakę InO), łatwa w kat. TD i TM, w kat. TZ – trudniejsza.
K a t e g o r i e  w i e k o w e:
TD – ur. w 2005 r i młodsi        zespoły 1-3 osobowe
TM – ur. w 2002 – 2004        zespoły 1-3 osobowe
TZ – ur. w 2001 i starsi (TJ i TS)    zespoły 1-2 osobowe
PK – pierwszy krok przejście trasy z instruktorem – Przodownikiem InO
W p i s o w e  i  z g ł o s z e n i a:
Wpisowe wynosi: 8,00 dla członków PTTK (z opłaconą składką 2017 lub 2018).
                         10,00     dla pozostałych uczestników.
Zgłoszenia do dn. 6 marca 2018 (wtorek), można dokonać elektronicznie na adres , jak również osobiście w biurze Regionalnego Oddziału PTTK w Częstochowie, al. NMP 39/41, tel. 34 324-21-20, w dni robocze w godz. 13:30 – 18:00. Wpisowe w przypadku zgłoszenia po terminie będzie o 50% wyższe.
M a p a:
Kombinowana, kolorowa w barwach czarno – białych i mieszanych w skalach znanych i nieznanych.
R a m o w y   p r o g r a m    i m p r e z y:
Baza imprezy:
Szkoła Podstawowa nr 24  przy ul. B. Hubermana 7 w Częstochowie. 
Każdy uczestnik proszony jest o posiadanie miękkiego obuwia na zmianę. Na teren szkoły uczestnicy wchodzić będą poprzez szatnię, a po terenie szkoły możliwe będzie poruszanie się jedynie w miękkim obuwiu.
  8.45 - rozpoczęcie pracy sekretariatu,
  9.10  - otwarcie Imprezy,
  9.15 – start kategorii PK,
  9.20  - start pozostałych kategorii,
12.30 - zamknięcie mety
13.15  - zakończenie imprezy, rozdanie dyplomów i nagród    ...    I PO ZAWODACH   
Dojazd We własnym zakresie.  Sekretariat przyjmuje uczestników od godz. 8. 45.
Ś w i a d c z e n i a   o r g a n i z a t o r a:
pamiątkowa naszywka,
potwierdzenie punktów na OInO,
poczęstunek po etapie,
dyplomy i nagrody dla zwycięzców w kategoriach: TD, TM, TZ
ubezpieczenie NNW do kwoty 10.000,00 zł: członkowie PTTK (konieczność podania nr legitymacji PTTK z opłaconymi składkami) ubezpieczeni są w AXA TUiR SA, pozostali natomiast w PZU SA.   
U w a g i   k o ń c o w e:
Punktacja zgodna z zasadami punktacji KInO ZG PTTK,
Przybycie po zamknięciu mety powoduje nie klasyfikowanie.
Niszczenie punktów kontrolnych powoduje dyskwalifikację.
Wszelkie kreślenia i wymazywania potwierdzeń na karcie startowej będą karane dyskwalifikacją.
Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
Za szkody wyrządzone osobom trzecim i przez osoby trzecie organizatorzy nie ponoszą                  odpowiedzialności.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
Zapraszamy do udziału w naszej imprezie i życzymy sukcesów
organizatorzy

Please Zaloguj or Zarejestruj się to join the conversation.

Imprezy na orientację

Czy ktos sie orientuje gdzie sa lub wybiera sie w najblizszym czasie na jakies imprezy na orientacje?
2KołaiPasja

Please Zaloguj or Zarejestruj się to join the conversation.

Moderatorzy: verdi  Kossak  

Stronę wygenerowano w 0.389 sekundy.

do góry